Lekárska zdravotná spôsobilosť:

Zamestnanec
Fyzická osoba/ SZČO